Nap Teknoloji

KVKK Formu

NAP BİLİŞİM TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK VE PROJE SAN. TİC. LTD. ŞTİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13.maddesi gereğince; ‘İlgili kişi, bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir. Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.’

KVK Kanunu gereğince yapılacak başvurularda başvuru sahibi işbu form ile birlikte aşağıdaki seçeneklerden biri dahilinde başvurusunu yapabilir;

  1. Doğrudan başvuru sahibinin aşağıda yer alan şirket adresine gelerek T.C. Kimlik Kartı ibrazı ile kimliğini ispatlayarak başvuru yapması,

Şirket Adresi : Merkez Mh. Murat Sok. No: 1 D:2 Panorama Plaza 34782 Çekmeköy - İstanbul Türkiye

  1. Noter aracılığıyla başvuru yapılması veya iadeli taahhütlü mektupla tarafımıza iletilmesi

NAP Bilişim olarak tarafımıza ulaşan başvuruları KVK Kanunu 13.maddesi uyarınca, başvuru sahibinin seçtiği cevap alma yöntemi ile en geç 30 gün içerisinde cevaplandırıyoruz.

Bu kapsamda Başvuran Kişi’ nin başvuru bilgilerinin doğru olmaması veya başvuru sebebini ayrıntılı ve net bir şekilde sunamamış olması ya da NAP Bilişim tarafından talep edilen belgeleri sunamamış olması dolayısıyla NAP Bilişim’in başvuruya cevap verememesi durumunda sorumluluk Başvuran Kişi’ ye ait olacaktır.

  1. Başvuran Kişinin İletişim Bilgileri:

İsim: …………………………………………………                      Soy isim: ………………………………………………..

TC Kimlik Numarası:  ………………………..                      Telefon Numarası: ………………………………….  

E-posta: ……………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Kişinin Şirketimizle Olan İlişkisi;

 

☐ Müşteri    ☐ Ziyaretçi     ☐ İş ortağı          Diğer: …………….

 

  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ayrıntılı olarak belirtiniz.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

  1. Başvuru sahibinin başvurusuna verilecek cevabın ne şekilde tarafına ulaşmasını istediği;

Lütfen cevap almak istediğiniz yöntemi işaretleyiniz;

 

☐ Doğrudan adrese gönderilme   ☐ E-posta yoluyla

 

Adı Soyadı          :

Başvuru Tarihi  :

İmzası                  :